Sunday, May 25, 2008

Lizard? Where?

Click on the image to enlarge

Oh I see it now. Can you spot it?

Thursday, May 01, 2008

Walking The Dog

Hindi ko alam kung yung aso tamad maglakad o yung amo tamad maghila ng aso :)